De corrupte, verziekte tempel van Mark Rutte gaat neer.

Nederland vind haar weg naar vrijheid terug. De poging van Mark Rutte om het Nederlandse volk te overheersen en vrijheden, zoals vastgelegd in de grondwet, te verwerpen is ten einde. De werkelijkheid waarin de politieke elite leeft is niet vruchtbaar. Wereldwijd schieten vrijheidsintiatieven als paddestoelen uit de grond.

Dit bericht en de verspreiding ervan leidt onherroepelijk tot de verzwakking en ondergang van de macht van het kabinet Rutte. Het kan gezien worden als een prophetie. Indien geld en macht bij politici leidt tot beperkingen van bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting voor onderdanen, is het natuurwet dat de ondergang al in hun opkomst was vastgelegd.

Hoogmoed komt voor de val. Een ieder die een loopje neemt met vrijheid die in natuurwet, mensenrecht en grondwet is vastgelegd komt vroeg of laat voor het tribunaal der mensheid, God en moeder natuur. Rutte achtte zichzelf hoog en droog in het torentje, maar het oordeel is aangebroken.

Omdat de politieke elite niet geneigd is inschattingsfouten aangaande de fake pandemie van het Corona virus toe te geven, kunnen ze niet anders dan de restrictieve samenleving versterken. Cijfers, berichtgeving en werkelijkheid worden gemanipuleerd om de uitkomst van het eigen beleid te bevestigen. Een dictaat kan alleen stand houden als bedreigingen van het dictaat worden weggewerkt door nog meer restricties. Rutte is in een eigen ontworpen stroomversnelling van tyranie terechtgekomen. Helaas voor hem, maar de koek is op. Gelopen in de zelf opgezette val van machtswellust.

Ik als schrijver hoef niet eens bewijzen te leveren of vervolging na te jagen. Dat doet de mensheid al zelf als geheel. Zoals de mensheid zelf ziekten en tegenspoed overwint.

Vrijheid is nooit verloren, hoewel sommigen, zoals Mark Rutte denken dat ze het weg kunnen werken, gijzelen en gevangen houden. Mark Rutte zegt dat het asociaal is deze kerst te reizen. Maar het is hijzelf die alle mogelijkheden van sociaal gedrag, zoals samenkomst en het bezoeken van zieken en eenzamen en fysiek contact, tracht te verwijderen uit de samenleving. Gemuilkorfd stuurt hij zijn onderdanen naar een individuele belevenis van teleurstelling, beperking, verdeeldheid en ontwrichting. Weg van vreugde, vrijheid en saamhorigheid. Er komt een dag, eerder vroeg dan laat dat de pandemie als voorbij beschouwd moet worden. Een ontworpen crisis die ongeacht de werkelijkheid van een virus, nooit echt een pandemie is verworden. Rutte schijt in zijn broek voor dit moment, want op dat moment worden zijn intenties ontmaskerd. Hij probeert dit moment uit te stellen door zijn eigen angsten via het journaal en de kranten over te dragen aan het volk, maar een groot gedeelte is immuun geraakt door jarenlange populatiecontrole door angst zaaierij om de bevolking te knechten. En daarom tracht hij de pandemie kunstmatig te versterken en de mogelijkheid van de mens tot zelfgenezing te ondermijnen. Intenties die het daglicht nooit hebben kunnen verdragen.

Zie ook

Groep artsen gruwelt van ‘angst zaaien’ over corona: ‘98 procent belandt níet in ziekenhuis’

En

Rutte verkwanselt erfenis Thorbecke met lockdown

En hier een duidelijke uiteenzetting van de intenties van de Chinese Communistische Partij, want wat in Nederland speelt op kleine schaal speelt zich wereldwijd af in het groot.

2020 Election Fraud Is CCP ‘Assassin’s Mace’: Patrick Byrne